Mobiliteit Bevrijderswijk

De buren van de bevrijderswijk denken na over de mobiliteit in hun wijk, die tussen Tour & Taxis en Leopold II ligt.

In September, tijdens de week van de mobiliteit, hebben we een speelstraat georganiseerd.

We hebben ook een rondetafelgesprek rond mobiliteit georganiseerd, waar de minister, een parlementair, de schepen, belangengroepen mobiliteit, en vertegenwoordigers van de meeste beleidsmatige en operationele entiteiten, gaande van de MIVB tot Parking.Brussels.

De ideëen en vragen kwamen van een enquête bij wijkbewoners en werden later aangevuld.

Om een vervolg te geven aan ons rondetafelgesprek, deden we een aantal voorstellen, waarbij de ideeën en vragen, die kwamen van een enquëte bij wijkbewoners en later werden aangevuld, op mail geplaatst:

Voorstel 1: Herinrichting Bevrijderssquare en speelstraat

Voorstel 2: Parkeerbeleid

Voorstel 3: Veiligheid en mobiliteit Jubelfeestlaan

Voorstel 4: Autodelen

Voorstel 5: Tram: The Missing Link